African wooden statue

Africká dřevěná soška, z pozůstalosti významného českého teoretika umění

3 000,00 €