Jan Václav Spitzer

sold

Dimensions: 33 x 24 cm
Frame: yes  

Jan Václav Spitzer (1711-1773) kreslíř a malíř, jeden z nejplodnějších umělců doby rokoka. Školil se ve Vídni, ale jinak byla jeho tvorba zcela svázána s Prahou. Kreslil náboženské motivy, maloval oltářní obrazy a podobizny. Je též autorem předlohy pro frontispis s holdem českých patronů Bohu a Panně Marii Staroboleslavské v anonymním díle Země dobrá, to jest Země česká (Hradec Králové 1754). Kreslířova signatura zní "Ioan. Spitzer del. Pragae". Rytinu, kterou nacházíme přetištěnu ještě v knize Ferdinanda Seliska Vejkladové svatých ceremonií (Hradec Králové 1774), pracoval Michael Heinrich Rentz.

1 500,00 €